Bedoeling brieven aan God

Gebed, schrijf een brief aan God
Gebed, schrijf een brief aan God

Hier kunt u verhaal (anoniem) kwijt aan God. Tegenwoordig komen weinig mensen in een kerk of biechten hun verhaal. Op deze BLOG kan je verhaal kwijt en biecht je verhaal op aan andere gelovigen en aan God. Schrijf een brief aan God. Wij hoeven niet te weten wie degene is die hier zijn verhaal kwijt wil. Als je verhaal neerzet, gebruik dan een hotmail account, zonder dat daarin je echte naam wordt weergegeven.

De kracht van gebeden moet niet onderschat worden. Jakobus 5:16-18 stelt, “Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet. Elia was een mens als wij, en nadat hij vurig had gebeden dat het niet zou regenen, is er drieëneenhalf jaar lang geen regen gevallen op het land. Toen bad hij opnieuw, en de hemel gaf regen, en het land bracht zijn vrucht weer voort.” God luistert zeer zeker naar gebeden, beantwoordt gebeden, en gaat tot actie over als reactie op gebeden.

De Bijbel spoort ons aan, “Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt; blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen” (Efeziërs 6:18). Door een brief aan God te schrijven, bid je als het ware.

In de reacties is voor de mogelijkheid om een gebed aan God te schrijven. De gebeden worden gemodereerd, door de moderator en daar geplaatst.

  1. Belijdend gebed: Er wordt schuld beleden en om vergeving gevraagd aan God. In de reacties is voor de mogelijkheid om een gebed aan God te schrijven.
  2. Dankgebed. Het een dankgebed wordt God gedankt, om wat hij gegeven en wie Hij is. In de reacties is voor de mogelijkheid om een gebed aan God te schrijven. De gebeden worden gemodereerd.
  3. Smeekgebed: Er wordt gevraagd om vervulling in nood en behoeften aan God. In de reacties is voor de mogelijkheid om een gebed aan God te schrijven. De gebeden worden gemodereerd.

Je kunt je gebed (anoniem) sturen naar brief@brievenaangod.info. Nadat ik je gebed heb ontvangen, plaats ik deze online, waar iedereen deze kan lezen. De mogelijkheid voor commentaar heb ik uitstaan.

Reageren op een gebed is mogelijk, stuur je reactie naar brief@brievenaangod.info.

Mattheus 11:28-30

28 Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven.

29 Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden,

30 want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’


Praten met God

God wil een relatie met ons en zoekt contact met ons en wil een persoonlijke relatie met ons. Om met God te spreken, met je hem hebben aanvaard en Jezus Christus hebben aanvaard als onze verlosser. Het praten met God is geen één richting verkeer, wij zijn gewend om alleen te praten. Als voorbeeld haal ik graag aan de gebeden uit onze kindertijd en het onze vader. Wij zeggen deze gebeden op, maar we luisteren niet naar het antwoord.

Wij moeten leren luisteren naar God, dit moet je doen in alle rust. Als je dit doet, dan zal hij met je spreken. Hiervoor moet je echt de tijd nemen en je hart openen voor hem. Je kunt pas een relatie met God hebben als je met elkaar spreekt.

Als je wilt weten wat God wil, lees dan de bijbel of volg een bijbelstudie. Een goede bijbel studie is te beluisteren op groot nieuws radio verzorgd door Trans World Radio.

Jesaja 55:3

Leen mij je oor en kom bij mij, luister, en je zult leven. Ik sluit met jullie een eeuwigdurend verbond, als bevestiging van mijn liefde voor David.