Psalmen 133

0
230
Psalmen 133
Psalmen 133

1 Een lied Hammaaloth, van David. Ziet, hoe goed en hoe liefelijk is het, dat broeders ook samenwonen!

2 Het is, gelijk de kostelijke olie op het hoofd, nederdalende op den baard, den baard van Aäron, die nederdaalt tot op den zoom zijner klederen.

3 Het is gelijk de dauw van Hermon, en die nederdaalt op de bergen van Sion, want de HEERE gebiedt aldaar den zegen en het leven tot in der eeuwigheid.

SHARE
Previous articlePsalmen 132
Next articlePsalmen 134

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

2 + six =